Vesterport Fysioterapi

Overenskomst med den offentlige sygesikring

Telefon: 86 40 36 86

E-mail: info@vesterport-fysioterapi.dk

Adresse: Jernbangade 27, 8900 Randers C

Nyheder fra Vesterport Fysioterapi

September 2019: I løbet af oktober 2019 bliver Vesterport Fysioterapi udvidet med 90 kvm, således at den også rummer en træningssal til holdtræning og genoptræning, et ekstra toilet samt handicapvenlig, niveaufri adgang. Desuden bliver den flotte bygning, der rummer fysioterapien, renoveret udvendigt med ny maling, facadeskilte og belysning. I samme omgang bliver parkeringspladserne på fysioterapiens bagside (ved rampen) reserveret til klinikkens kunder.