Vesterport Fysioterapi

Overenskomst med den offentlige sygesikring

Telefon: 86 40 36 86

E-mail: info@vesterport-fysioterapi.dk

Adresse: Jernbangade 27, 8900 Randers C

Nyheder fra Vesterport Fysioterapi

Januar 2020: Vesterport Fysioterapi indleder i løbet af januar et samarbejde med Børnehuset Viborgvej omhandlende motorisk træning til børnehavens storebørnsgruppe. Målet er at børnene skal afprøve øvelser til forbedring af grovmotorikken og samtidigt give pædagogerne inspiration til nye måder at udfordre børnenes motorik på i dagligdagen i børnehaven.

December 2019: Klinikken er nu færdigrenoveret og vi er helt på plads. Vi har nu super faciliteter til genoptræning, holdtræning, individuel træning og selvtræning. Du kan bl.a. for 150 kr pr. måned træne selv indenfor klinikkens åbningstider. Vi glæder os til at hjælpe dig!

September 2019: I løbet af oktober 2019 bliver Vesterport Fysioterapi udvidet med 90 kvm, således at den også rummer en træningssal til holdtræning og genoptræning, et ekstra toilet samt handicapvenlig, niveaufri adgang. Desuden bliver den flotte bygning, der rummer fysioterapien, renoveret udvendigt med ny maling, facadeskilte og belysning. I samme omgang bliver parkeringspladserne på fysioterapiens bagside (ved rampen) reserveret til klinikkens kunder.