Information ang. corona/covid-19!
Efter nyt notat fra sundhedsstyrelsen vedrørende fysioterapi, åbner Vesterport Fysioterapi stille og roligt op igen.
Vi følger fortsat Regeringens og Sundhedsstyrelsens seneste opdateringer og anbefalinger, og vi overholder sundhedsstyrelsens hygiejneregler.