November 2019: Vesterport Fysioterapi udvides således at vi etablerer et nyt fitnessrum, nyt indgangsparti samt en garderobe med et ekstra toilet. Der er samtidigt lavet reserveret og gratis parkering på bagsiden af klinikken ved rampen. Indgangen ved rampen giver mulighed for niveaufri adgang for rollator og kørestol.